Het kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek van 30 minuten is tweeledig en kosteloos.
Het is bedoeld om je persoonlijke doelstellingen helder te maken
en te onderzoeken of samenwerking voor ons beide zinvol is. 


Coaching wordt niet vergoed
Wel zijn er soms andere mogelijkheden

Zie vergoeding en tarieven >>



Thuisopdrachten
De thuisopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van het traject
en zijn speciaal voor jou gemaakt en versnellen het traject.
Je ontvangt ze na iedere volgende afspraak.
Ze zijn ontwikkelingsgericht vormgegeven en soms pittig.
Indien nodig en gewenst werken we ook met eenvoudige
en effectieve oefeningen.


Een traject in 2 dagen volgen
Dat kan soms en is afhankelijk van het thema.
Vaker is bezinningstijd gewenst.


Tussentijdse vragen

Mensen die een traject volgen bij mooistil hebben recht op
kosteloze telefonische ondersteuning of via de mail.


Iemand meenemen naar een afspraak

Je kunt in overleg, altijd iemand meenemen naar de volgende afspraak,
wanneer je denkt dat dit het coachdoel ten goede komt.
Dit kan je leidinggevende, partner, collega of andere betrokkenen zijn.


Afmelden van de afspraak

Bij overmacht of onverwachte omstandigheden bestaat de mogelijkheid
de afspraak te verzetten. In alle andere gevallen dienen de afspraken
minimaal 48 uur van te voren telefonisch afgemeld te worden.


Waarom kan ik geen coachbon cadeau geven?
Omdat een coachingstraject een veel grotere slagingskans heeft wanneer
mensen zelf het initiatief nemen. Mensen die gecoacht moeten worden omdat
hun werkgever of bijvoorbeeld partner dit vindt, kunnen niet door
mooistil
gecoacht worden.

Wil je een dierbare iets geven, belast hem dan niet met een coachbon
Zing een lied, pluk een bos bloemen, luister en verzin iets anders.


Fequentie en afspraken
De frequentie van de zittingen is 2 of 3 wekelijks.
Het ontwikkelingsproces kan zich versnellen, een andere keer is extra tijd
voor bezinning nodig.

Tot 6 weken na afsluiting van het traject is extra advies of begeleiding,
via het telefonisch spreekuur of via e-mail contact mogelijk.
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

De zittingen duren anderhalf uur, mocht incidenteel -en mogelijk qua tijd-
een afspraak uitlopen, bijvoorbeeld bij een intensieve sessie, dan worden
hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.

De klant draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn
of haar eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die
klant en coach samen doorbrengen als daarna.

Na het traject zal de klant een evaluatieformulier invullen. (5 korte vragen)

De begeleiding blijft afgestemd op de behoeften van de klant en het moment.
Mochten er tijdens het traject andere thema's naar voren komen die meer
prioriteit hebben, dan wordt tijdelijk van het trajectvoorstel afgeweken.



Je persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk!

Privacyreglement:

mooistil, vertegenwoordigd door L.A.G.H. van Zutphen te Eindhoven, verklaart
dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft en niet aan derden bekend
wordt gemaakt, tenzij dit anders en vooraf schriftelijk is overeengekomen met
de kandidaat en zijn of haar opdrachtgever.

Tijdens en na afsluiting van een UWV overeenkomst zullen wel alle relevante
gegevens, zoals behaalde resultaten, acties en data van de kandidaat,
verstrekt worden aan het UWV. Toch blijft de overige inhoud van de sessies
vertrouwelijk en wordt deze nimmer aan derden doorgegeven.

mooistil is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht voor het bij de
uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden.



PDF
Ethische gedragscode >>

















Home   l   Training & coaching   l   Artikelen   l   Referenties   l   Lianne   l   Informatie   l   Contact