Algemene voorwaarden, afspraken en informatie

Het kennismakingsgesprek

Is tweeledig en bedoeld om je persoonlijke doelstellingen of hulpvraag helder te maken en
te bekijken of samenwerking voor ons beiden zinvol is.


Coaching wordt niet vergoed

Wel zijn er soms andere mogelijkheden
zie tarieven

Thuisopdrachten

Thuisopdrachten kunnen (hoeft helemaal niet) een onderdeel van het traject vormen
en zijn speciaal voor jou gemaakt. Je ontvangt ze optioneel na iedere volgende afspraak.
Ze zijn ontwikkelingsgericht vormgegeven en vaak pittig. Indien gewenst werken we ook
met eenvoudige, effectieve oefeningen.

Intensief weekend

Soms gaat het snel. Wil je doorpakken, dan kun je een vol
weekend voor jezelf inplannen
4 x per jaar is dit mogelijk van Groningen tot Maastricht.

Tussentijds contact

Volg je een traject, dan heb je indien gewenst de mogelijkheid van kosteloze telefonische
ondersteuning.


Iemand meenemen naar een afspraak

Je kunt in overleg, iemand meenemen naar de afspraak, wanneer je denkt dat dit het proces
ten goede komt. Dit kan je leidinggevende, partner, een collega of een andere betrokkene zijn.

Afmelden van de afspraak
Bij overmacht of onverwachte omstandigheden bestaat altijd de mogelijkheid de afspraak te
verzetten. In alle andere gevallen dienen de afspraken minimaal 48 uur van te voren telefonisch
afgemeld te worden.

Frequentie en afspraken

De frequentie is gemiddeld tweewekelijks. Het ontwikkelingsproces kan zich versnellen, een
andere keer is extra tijd voor bezinning gewenst.

De klant draagt de verantwoordelijkheid

Rekenschap en autoriteit over zijn of haar eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel
tijdens de tijd die klant en coach samen doorbrengen als daarna.

De begeleiding blijft afgestemd op jouw behoeften en het moment

Mochten er tijdens het traject andere thema's naar voren komen die meer prioriteit hebben,
dan wordt tijdelijk van het trajectvoorstel afgeweken.

Een traject is zinvol wanneer mensen zelf het initiatief nemen

Mensen die gecoacht "moeten" worden omdat hun werkgever of partner dit vindt, kunnen
NIET door mij begeleid worden.

Mocht incidenteel een afspraak uitlopen, bijvoorbeeld bij een intensieve sessie, dan worden
hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.

Tot 6 weken na afsluiting van een traject is extra advies of begeleiding, via het telefonisch
spreekuur of via e-mail contact mogelijk. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Je persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk en wordt met niemand gedeeld
Privacyreglement


mooistil, vertegenwoordigd door L.A.G.H. van Zutphen te Eindhoven, verklaart
dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft en niet aan derden bekend wordt
gemaakt, tenzij dit anders en vooraf schriftelijk is overeengekomen met de kandidaat
en zijn of haar opdrachtgever.

Tijdens en na afsluiting van een UWV overeenkomst zullen wel alle relevante gegevens,
zoals behaalde resultaten, acties en data van de kandidaat, verstrekt worden aan het
UWV. Toch blijft de overige inhoud van de sessies vertrouwelijk en wordt deze nimmer
aan derden doorgegeven.

mooistil is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht van de bij de uitvoering van
de werkzaamheden ingeschakelde derden.

Home      Individuele sessies      Zelfonderzoek      Werkgevers      Lianne      Informatie      Contact
Individuele sessies                             
Werkgevers                                  
Mindfulness & stressreductie           
Voor extra gevoelige mensen            
Zelfonderzoek                                                        
Weekend
Lianne
Cv
Tarieven en vergoedingen 
Algemene voorwaarden en privacy
Contact

Lianne van Zutphen ©(2008-2020)