Je kunt je gedachten niet stoppen,
je kan alleen stoppen ze te geloven


Jon Kabat-Zinn


Wanneer we wakker worden, zitten we soms al in gedachte met een been
in de auto, of we lopen in ons hoofd de vergadering van vanmiddag alvast
door. Bij dagelijkse routineklusjes zijn we vaak niet bewust van het nu
- het moment - en van onze geestelijke en lichamelijke gewaarwordingen.
Daarnaast willen we onplezierige zaken vlot oplossen en aangename dingen
nastreven.

Met een open, rustige geest kunnen we flexibeler en creatiever omgaan met
onze levensvragen en de illusie van controle doorbreken. Je leeft intenser.

Met mindfulness leer je
Hoe je vanuit de Doe-modes naar de Zijn-modes te komen. Je leert
ook hoe je anders kunt omgaan met je gedachten. Mindfulness is erg
effectief bij mensen die veel piekeren, last hebben van werkstress of
depressief zijn. Maar mindfulness wordt ook toegepast door mensen
die geen of weinig klachten hebben. Door dagelijks te oefenen laat
je je verrassen en verbinden. Je ervaart meer ruimte en openheid, je
kunt makkelijker keuzes maken en obstakels opruimen.


Mindfulness is ook opmerkzaamheid


Waardering en toepassing
Mindfulness wordt gewaardeerd door mensen met en zonder fysieke of
psychische klachten. Het is tot nu toe ook de beste methode om terugval
na een depressie te voorkomen. Mensen met pijnklachten leren anders om
te gaan met pijn, zodat het lijden vermindert. Mindfulness wordt o.a.
toegepast in het dagelijks leven, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en
in het onderwijs.

Het is een simpele methode die al 2500 jaar bestaat en is o.a. door
Jon Kabat-Zinn uit zijn boeddhistische context gehaald en verweven met
westerse psychologische inzichten.
Onderaan de pagina vindt je een video
waarin Jon Kabat-Zinn  uitlegt wat mindfulness is.


Bewust aanwezig zijn in het hier en nu is te leren
Dagelijks oefenen baart kunst.Je werkt met de thema's

Anders leren omgaan met fysieke of psychische klachten.
Doelbewust aandacht schenken aan dat wat er gebeurt.
Bewust zijn van je ervaringen.
Bereid zijn de dingen te zien zoals ze zijn. Wat er ook gebeurt.
Met een milde, volledige aandacht.
Met nieuwsgierigheid accepteren - of toelaten - wat er zich voor doet,
zonder oordeel en zonder daarbij passief te worden en te handelen
wanneer het nodig is.

Hoog gevoeligheid >>

<< Home

Mindfulness & stressreductie
Home   l   Training & coaching   l   Artikelen   l   Referenties   l   Lianne   l   Informatie   l   Contact